Shanghai Grand Gateway 66

 back
Shanghai Grand Gateway 66, 313B, L3, Shanghai Grand Gateway 66, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai City, Shanghai, Shanghai, CN